ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Τομέας Παιδαγωγικής

Δ/νής: Γεώργιος Μάρκου

Τηλ.    210 7277516

 

Δ/ντρια: Χριστίνα Νόβα-Καλτσούνη

Τηλ.       210 7277558

 

Δ/ντής: Π. Κυνηγός

Τηλ.     210 7277508 & 210 7277838

 

  • Σπουδαστήριο Παιδαγωγικής

Δ/ντρια: Γεώργιος Φλουρής

Τηλ.      210 7277500

 

Δ/ντής: Γεώργιος Σπανός

Τηλ.     210 7277567

 

Δ/ντής: Λ. Δελλασούδας

Τηλ.     210 7277580

 

Δ/ντής: Μ. Κασσωτάκης

Τηλ.     210 7277568

 

Δ/ντρια: Αλ. Λαμπράκη - Παγανού

Τηλ.     210 7277564

 

  • Αρχείο Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

Δ/ντρια: Αλ. Λαμπράκη - Παγανού

Τηλ.      210 7277592

 

  • Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής (Κε.Δ.Α.)

Δ/ντής: Γ. Μάρκου

Τηλ.     210 7277521-2

 

Δ/ντρια: Αλ. Λαμπράκη - Παγανού

Τηλ.      210 7277591

 

Δ/νση: Τομέας Ψυχολογίας

Τηλ.     210 7277-533/4

 

Δ/ντής: Στεργιούλης Μανώλης

Τηλ.:    210 3612761


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

Οι σελίδες σχεδιάστηκαν από τον Άγγελο Γιαννούλα

agiann@ceed.uoa.gr